מגנטים

מגנטים מרהיבים עם משפטי העצמה
המחזקים את הנשמה ואת הגוף