ניצחתי ואנצח לבת ישראל קטן – חלק א ב' ג'

456.00

שלישית ספרים ניצחתי ואנצח לבת ישראל –

כרך א, כרך ב וכרך ג

לקט שיעורי מודעות וקידום אישי מאת יצחק ישראל שימרון
פורמט קטן עם 101 שיעורים נבחרים בכל אחד מהכרכים.