גפרורים להדלקת נרות שבת (תכלת מנדלות ופרחים)

12.00