קלפי מודעות והעצמה

קלפי מודעות והעצמה
הרבה שואלים אותנו למה הוצאנו לאור קלפי מודעות?

מה המשמעות והערך המוסף של קלפי מודעות והעצמה? נקדים להסביר על תורת הסימנים.

אנו חיים במציאות העלמה שבה התקשורת עם “הנהלת” העולם נסתרת מאיתנו. אז איך נבין את החיים? על ידי שפת הסימנים המופיעים בקלפי מודעות והעצמה!

בכל רגע ורגע נשלחים אלינו אינסוף סימנים הנקלטים בחושים, מועברים  למח ומתורגמים להבנות ומהם להחלטות, דיבורים ומעשים. ככל שהחיישנים הרוחניים שלנו יהיו פתוחים הפרשנות הנכונה תזרום בצינור בצורה ישרה וללא הפרעות ונזכה לתובנה מדויקת, לבחירה נכונה שממנה תיברא מציאות טובה עבורנו!